engleski srpski

      

Centar za kognitivne nauke Univerziteta u Nišu

Kognitivne nauke predstavljaju interdisciplinarno područje istraživanja uma i inteligencije koje uključuje filozofiju uma, kognitivnu psihologiju, kognitivnu neuronauku, psiholingvistiku, teoriju veštačke inteligencije, kognitivnu antropologiju i druge discipline.

Poreklo ovog područja istraživanja može se pratiti do sredine pedesetih godina dvadesetog veka, kada su istraživači u nekoliko disciplina počeli da razvijaju teorije uma koje se zasnivaju na kompleksnim mentalnim reprezentacijama i komputacionim procedurama (tzv. komputaciona teorija uma). Sredinom sedamdesetih godina osnovano je prvo međunarodno Društvo za kognitivnu nauku (Cognitive Science Society) i naučni časopis Cognitive Science. Od tada je na više od 70 univerziteta širom sveta osnovan i studijski program iz oblasti kognitivnih nauka.

U Nišu kognitivistički pristup koriste istraživači iz oblasti neurologije, psihijatrije, lingvistike, psihologije i elektronike. Do sada nije bilo institucionalnog oblika saradnje istraživača iz različitih disciplina koje čine kognitivne nauke, uključujući i medicinske i nemedicinske nauke. Cilj ovog projekta je unapređenje interdisciplinarne saradnje u oblasti kognitivnih nauka, organizovanje okruglih stolova, seminara i predavanja, iniciranje međunarodne saradnje Univerziteta u Nišu i izrada predloga za studijski program iz oblasti kognitivnih nauka.

Centar za kognitivne nauke Univerziteta u Nišu nastao je jula 2013. godine, na inicijativu Foruma za kognitivne nauke.

Centar za kognitivne nauke je član CEEPUS III akademske mreže Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies.

BROŠURA CENTRA (kliknite kako biste preuzeli brošuru)